18 De schok der herkenning

“De schok van de herkenning” schreef kunstenaar franck gribling in de publicatie spaceshapes 1966-70 die hij mij bij onze eerste ontmoeting in 2019 gaf. Spaceshapes werd uitgegeven door galerie Andrés Van Hove ter gelegenheid van de gelijknamige expositie van franck in Antwerpen[2015].

Ik was bij franck op atelierbezoek ter voorbereiding van de expositie Hooglicht die ik als gastcurator zou organiseren bij het kunstpodium Omstand in Arnhem. Er namen 10 kunstenaars aan deel waarmee ik een verwantschap voelde en franck was er een van. Vooral zijn spaceshapes hadden mijn aandacht, in plexiglas uitgevoerde vormen met een ontregelende ruimtelijke werking. Dit kwam waarschijnlijk omdat ik toen bezig was uit de knellende rechthoek van het schilderij te stappen en bezig was vormen te maken die een illusie van ruimte op riepen. We spraken af dat hij een aantal spaceshapes en recent werk in de accuruimte van Omstand zou laten zien.

Hooglicht opende zaterdag 7 maart 2020 met de volgende kunstenaars: Simon Oud [NL], Franck Gribling [NL], Kathleen Huys [BE], Isolde Venrooy [NL],Jochem Rotteveel [NL], Karlijn Janssen [NL], Maaike Kramer [NL], Hans Everaert [BE]. Het was een drukbezochte opening en met daarna een geweldig etentje. Het Corona virus was toen al met zijn opmars bezig en dit samenzijn zou het laatste zijn voor de komende 2 jaar. Op 15 maart 2020 begon de eerst lock down, Hooglicht zou nog 2 weken te zien zijn en toen viel het doek.

Franck en ik bleven contact houden en zo ontstond het voornemen voor een gezamenlijke presentatie waarin onze gedeelde fascinatie voor het licht centraal zou staan. In mijn geval die in het landschap en bij franck meer de fundamentele kwaliteit van het licht. “Gemeenschappelijk is dat er Dingen ontstaan vanuit het Licht”, zoals gribling schrijft in de begeleidende tekst. [de gehele tekst is aan het eind van dit bericht te lezen]

Het duurde tot december 2022 voordat de tentoonstelling Voids and Volumes van start kon gaan in Locus Solus, de door gribling opgerichte roemruchte vrijplaats voor de kunst op de Oude Zijds Voorburgwal 131, Amsterdam. We toonden beiden recent werk, franck papieren Voids Volumes en ik Cardboard Constructies, ruimtelijke werken gemaakt van golfkarton. Wat wij beiden niet wisten was dat onze tentoonstelling de laatste zou zijn in Locus Solus, dat na ruim 30 jaar na de finissage op 17 december 2022 zou ophouden te bestaan. En zo moest het zijn dat wij elkaar tweemaal, op een kantelpunt in de tijd zouden ontmoeten.

In de Beginne. [tekst franck gribling]
In de reeks Confrontaties die in de Ruimte van Locus Solus getoond worden, vindt een ontmoeting plaats van creatieve principes, gebaseerd op affiniteit. In Confrontatie 4, met de titel VOIDS AND VOLUMES, zijn een aantal recente creaties samengebracht van franck gribling en Marena Seeling, die gemeen hebben dat ze gemaakt zijn van eenvoudig papier en karton, kwetsbare materialen die gewoonlijk gebruikt worden om het woord te verspreiden of inhoud te verpakken, maar die in dit geval dienen om een beeldende idee vorm te geven.
Maar de raakpunten tussen het visuele onderzoek van beide kunstenaars gaat dieper en heeft te maken  met hun gedeelde fascinatie voor het Licht. Seeling‘s abstracties verwijzen vaak naar een ervaring van het licht in het landschap, dat zij waarneemt. Gribling houdt zich bezig met de fundamentele kwaliteiten van het licht. Bij beiden ontstaan er Dingen vanuit het Licht.  Dit levert een soort  beeldende Kosmogonie op, op een lijn met het filosophies denken over de aanvang van het ontstaan, dat een lange traditie kent en terug gaat op de pre-socratische Griekse denkers. In den beginne was niet het woord, maar het Licht. Een uitgangspunt dat natuurlijk  juist voor Beeldende Kunstenaars interessant is. Het was in eerste instantie een aanleiding voor Marena Seeling om vlak voor de Corona pandemie franck Gribling uit te nodigen  voor de door haar samengestelde tentoonstelling Hooglicht in Arnhem , die helaas wegens de lockdown door weinigen gezien is. Er  kwam wel het voornemen uit voort om in Locus Solus  een nadere confrontatie aan te gaan. Het heeft inmiddels twee jaar geduurd voor het zover was. De beeldende inzichten zijn sindsdien aanmerkelijk geëvolueerd. Gribling eerste gedachte was om de  kosmogonische speculaties van de twaalfde eeuwse  scholasticus Richard Grosseteste, in zijn geschrift   “Della Luce “, als uitgangspunt te nemen. Als  werktitel  dekte de tekst  “ Della Luce” in elk geval de lading. Maar de beeldende wegen zijn ondoorgrondelijk en onvoorspelbaar. Dus is het proces bij franck gribling uitgemond in een reeks  papieren “ Void Volumes”, een synthese van leegte en volume, waarbij het papier als het ware woordloos  geopend wordt, als metafoor  voor de Big Bang, waar  astrofysici zich het hoofd over breken. Marena Seeling plaatst daar tegenover een aantal monochrome “Cardboard Constructies”, waaruit alle verleidelijke kleur van de omgeving verdwenen is en die droog het ontstaan van de dingen als driedimensionaal volume demonstreren. Bij alle verschillen hebben  de Volumina van  franck gribling en Marena Seeling gemeen dat zij dankzij het wisselende Licht in het Tijd-ruimte continuum een dynamisch bestaan leiden. HET Licht ligt ten grondslag aan het bestaan van de dingen die wij zien. De “ VOIDS and VOLUMES” zijn daar exemplarisch voor en ook de Cardboard Constructions  krijgen pas reliëf door het licht.

https://www.youtube.com/watch?v=-1ShuWDWpyk

https://www.omstand.nl/activiteiten/hooglicht/

https://marenaseeling.nl/

http://www.franckgribling.info/

Delen
Op de hoogte gehouden worden van nieuwe berichten? Abonneer

Meer berichten